Loading...

Ordinacija dentalne medicine Goranka Milošević - Korać

Services 2 Columns

Implantologija

Implantologija je kirurška grana dentalne medicine, a implantat je titanski vijak koji se ugrađuje u čeljust kao zamjena…

- Read More
Estetska i Restorativna dentalna medicina

Restorativna dentalna medicina se bavi nadoknadom tvrdih zubnih tkiva oštećenih karijesom ili traumom. Suvremeni materijali za izradu ispuna…

- Read More
Protetika

Zubna protetika je grana dentalne medicine koja se bavi nadomještanjem izgubljenih zuba i poboljšanjem izgleda i funkcije postojećih…

- Read More
Oralna Kirurgija

Oralna kirurgija kao grana dentalne medicine obuhvaća razne kirurške zahvate unutar oralne šupljine pacijenta. Zahvaljujući današnjim kvalitetnim lokalnim…

- Read More
Parodontologija

Parodontologija je grana dentalne medicine koja se bavi prevencijom i liječenjem bolesti potpornih tkiva zuba- parodonta. Parodont zuba…

- Read More
Endodoncija

Endodoncija je područje dentalne medicine koje se bavi tretiranjem i liječenjem korijenskih kanala zuba. Endodontska terapija se radi…

- Read More