Loading...

Ordinacija dentalne medicine Goranka Milošević - Korać

Implantologija

Implantologija

Implantologija je kirurška grana dentalne medicine, a implantat je titanski vijak koji se ugrađuje u čeljust kao zamjena za korijene zuba koji nedostaju. Implantat osim što nadoknađuje zub također pomaže u očuvanju preostale kosti i alveolarnog grebena. Implantatom se može nadoknaditi jedan zub, ali i rekonstruirati cijela jedna čeljust.

Za sve oblike bezubosti danas je najmodernije rješenje ugradnja zubnih implantata.

 

Zahvat postavljanja implantata se izvodi u lokalnoj anesteziji i bezbolan je. Prije kirurškog zahvata za siguran i precizan ishod potrebna je 3D radiografska snimka čeljusti – CBCT. Uvjet za postavljanje implantata je dovoljna količina kosti, odsutnost težih kroničnih bolesti.

 

Koliko traju implantati?

Sam titanski implantat nema rok trajanja, no ima svoj vijek u ustima. Taj vijek uvelike ovisi o planu terapije, količini i kvaliteti kosti, izradi definitivnog protetskog rada, te o redovitom održavanju oralne higijene i redovitim kontrolama kod svog doktora dentalne medicine. U idealnoj situaciji implantat može trajati doživotno.